Νηπιαγωγείο

image

Νηπιαγωγείο

Στο νηπιαγωγείο μέσα από ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων σχεδιασμένων από τον εκπαιδευτικό που στηρίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα πραγματοποιέιται:

-εισαγωγή στην γραφή και την ανάγνωση

-καθημερινές ομαδικές ή ατομικές δραστηριότητες γραφής&ανάγνωσης καθώς και χρόνος βιβλιοθήκης

-Ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων μέσα από βιβλία και λογοτεχνία, παιχνίδια ρόλων, τραγούδια, ποίηση και εγκυκλοπεδικά βιβλία

-Απλά πρακτικά μαθηματικά, αριθμητικά μοτίβα, μαθηματικές έννοιες, χώρος, σχήμα, μέτρηαη, ακολουθία, αναλογία πρόσθεση και αφαίρεση

-φυσική αγωγή

-Μουσική

-Τέχνη και κατασκευές

-Φυσική (φύση, πειράματα, παρατήρηση, κατηγοριοποίηση, καταγραφή, δοκιμή)

-Ιστορία, Μυθολογία

-Γεωγραφία, κοινωνικές επιστήμες (άνθρωποι, περιοχές, κλίμα ,συνήθειες, γιορτές)

Διδάσκονται καθημερινά ελληνικά (συμπεριλαμβάνονται το ελληνικό αλφάβητο, η αναγνώριση συλλαβών, αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία. Τα πολιτισμικά γεγονότα γιορτάζονται σε συνδιασμό με επισκέψεις σε κέντρα πολιτισμού και μουσεία.

Με την ολοκλήρωση του νηπιαγωγείου οι μαθητές είναι καλά προετοιμασμένοι για τη μετάβασή τους στην 1η τάξη του σχολείου στο εξωτερικό ή στην πρώτη δημοτικού του ελληνικού Δημοτικού.  Ολοκληρώνοντας το Νηπιαγωγείο ο μαθητής λαμβάνει το απαραίτητο  επίσημο πιστοποιητικό και τη μετάβασή του και την εισαγωγή του στο Ελληνικό δημοτικό σχολείο, καθώς και σε όλα τα διεθνή σχολεία.

"Ότι πραγματικά χρειαζόταν να μάθω τα έμαθα στο Νηπιαγωγείο"

(Robert Fulghum)

News Letter Flopsybunnies